› Timpul de desfăşurare: 2007

› Scopul proiectului: informarea şi educarea tinerilor cu privire la protecţia mediului înconjurător şi de cooptarea tinerilor de a realiza, în ateliere de creaţie, materiale informative şi educative cu privire la impactul negativ al poluării mediului în viaţa noastră.

› Obiectivele proiectului:

 • implicarea tinerilor în constituirea unor ateliere creative în cadrul cărora să-şi dezvolte capacitatea de a realiza eseuri, portofolii, desene, picturi, prezentări pe teme de protecţia mediului;
 • realizarea unui Program care să cuprindă aniversări pe teme ecologice şi de mediu, în parteneriat cu şcolile generale, liceele şi Biblioteca Judeţeană “Ion Minulescu” Slatina.

› Etapele proiectului:

 • mediatizarea campaniei şi constituirea atelierelor de creaţie;
 • lansarea concursului “Mediul înconjurător în Slatina secolului al XXI-lea”;
 • depunerea şi selectarea, în perioada 1 mai – 4 iunie 2007, a lucrărilor realizate de elevi: eseuri despre natură, prezentări Powerpoint privind poluarea mediului, portofolii, poezii, compuneri, picturi etc.;
 • realizarea unei expoziţii de măşti şi jucării realizate din materiale reciclabile;
 • aniversarea zilei “Ziua păsărilor şi a arborilor” prin organizarea unei expuneri privind natura şi a unei expoziţii cu desene tematice realizate de copii;
 • aniversarea zilei “Ziua Climei şi a Terrei”;
 • aniversarea zilei “Ziua Europei fără maşini” pe 22 septembrie 2007, ocazie cu care a fost organizată o expoziţie de desene cu participarea a 50 de copii din şcolile municipiului Slatina.

› Persoanele implicate în proiect:

 • membri ai Asociaţiei “Prietenii Omului – Umanism, Cultură” şi voluntari;
 • copii şi tineri din grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiul Slatina;
 • constituirea de parteneriate cu Agenţia de Protecţia Mediului Olt, S.C. “Salubris” S.A. Slatina, Primăria municipiului Slatina, Direcţia Apelor Olt, Consiliului Judeţean Olt.

› Rezultatele proiectului:

 • prin realizarea materialelor informativ-educative chiar de către ei, copii şi tinerii participanţi la campanie au înţeles importanţa care se acordă, în prezent, protejării mediului înconjurător şi reducerii poluării, pentru asigurarea calităţii vieţii;
 • realizarea de afişe, pliante, CD-uri pentru informarea activă a tuturor tinerilor şi locuitorilor municipiului Slatina;
 • crearea unei baze de date cu creaţiile participanţilor la concurs;
 • lucrările prezentate au fost premiate cu diplome şi tricouri personalizate.
Categories: Diverse