Europa Casa Noastra 2011

Publicat de Marius

[slideshow id=2]

RAPORT EUROPA, CASA NOASTRA

Colegiul ,,Tehnic Ion Mincu” Slatina Olt

TITLU RAPORT[i]: “Să cunoaştem Europa !”

DATA/PERIOADA: 15 aprilie 2011– 15 mai 2011

NUME SCOALA ORGANIZATOARE:Colegiul Tehnic Ion Mincu

DIRECTOR:  Moise Gheorghe Florentin

PROFESOR COORDONATOR[ii]:Enache Mădălina, Zamfirache Nicoleta, Morariu Emilia

TEMATICA ALEASA: dezbatere pe tema Instituţiilor Uniunii Europene, cu precădere a Parlamentului European

LOCATIA IN CARE S-A DESFASURAT ACTIUNEA:Colegiul Tehnic Ion Mincu, Slatina, Olt

NUMAR ELEVI IMPLICATI: 32

CLASELE IN CARE SUNT INSCRISI[iii]:IX-XII

INVITATI SPECIALI[iv]: Inspector Proiecte şi Programe Comunitare I.S.J.Olt –Cristina Mihuţ, Mihaela Boştină – Compartimentul de Proiecte cu finanţare internaţională din cadrul Primăriei Slatina, Cornelia Pitei – preşedintele Asociaţiei “Prietenii Omului – Umanism, Cultură”, Slatina, Olt.

DESCRIEREA ACTIVITATII:

Activitatea a fost o dezbatere pe tema UE din punct de vedere a istoriei, simbolurilor, instituţiilor, ţărilor şi capitalelor lor, precum şi alte informaţii pe care elevii au dorit să le cunoască despre Parlamentul european.

Să vorbim despre Europa, ar fi foarte multe de spus şi nu am avea timp ca să dezbatem toate temele care guvernează o unitate de 27 de state, multitudinea de mecanisme pe care se bazează legislaţia UE şi problematica acesteia. Obiectivele activităţii au fost :

a)      cunoaşterea istoriei UE, a simbolurilor, a instituţiilor şi mecanismelor ce stau la baza luării deciziilor la nivel UE ;

b)      ţările UE şi capitalele lor ;

c)      mai multe informaţii despre Parlamentul European ;

d)      modalitatea de realizare a activităţilor de voluntariat.

La începutul activităţii s-a făcut o scurtă prezentare despre Campania de informare şi comunicare „Europa, casa noastră”.

Elevul Busna Cosmin de la clasa XII A, a prezentat o Prezentare PowerPoint despre UE. D-ra inspector de la Proiecte şi Programe Comunitare din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, a prezentat un film de scurt metraj despre Parlamentul European, accentuând şi dezbătând împreună cu elevii teme abordate de Parlamentul european : sănătate, transporturi, poluare, tineri, etc. Activitatea a fost interactivă.

D-na Cornelia Pitei, preşedinta Asociaţiei „Prietenii Omului – Umanism, Cultură”, Olt, a prezentat ce înseamnă să fii voluntar, ce proiecte şi activităţi de voluntariat a implementat până în acest moment şi planurile de viitor în ceea ce priveşte Asociaţia pe care o conduce.

D-ra Mihaela Boştină, reprezentantul Primăriei Slatina, Olt, a prezentat ce activităţi şi proiecte au în derulare şi a făcut un apel la elevii şcolii de a participa la acestea.

La sfârşit elevii au pus câteva întrebări în ceea ce priveşte inserţia lor pe piaţa forţei de muncă după absolvirea liceului. Fiind Colegiu Tehnic ei au o specializare şi atestate care să-i ajute să se integreze mai uşor în spaţiul european.


[i] Numele sub care s-a desfăşurat acţiunea pe subiecte europene

[ii] Dacă sunt mai mulţi profesori coordonatori, vă rugăm menţionaţi numele tuturor

[iii] Ex: “cls. a IV-a”, “cls. a X-a”

[iv] Unde exista invitaţi speciali, menţionati numele invitaţilor şi profesia lor (doar cu titlu exemplificativ: artist plastic, jurnalist, muzician, profesor, inspector, etc.), iar la Descrierea activitatii menţionaţi implicarea acestora în acţiunea desfăşurata de şcoală.

 

Categories: Proiecte in derulare