[nggallery id=9]

Totul a început spontan, odată cu primirea invitaţiei de a participa la Seminarul ,,Societatea în tranziţie şi problematica violenţei în familie”, desfăşurat în data de 10 decembrie 2008 şi organizat de către Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Olt.

În calitate de profesor diriginte am acceptat invitaţia, iar elevii entuziaşti ca de obicei, s-au înscris imediat. Alegerea lor nu a fost uşoară şi de aceea cei opt elevi participanţi au fost selectaţi după următoarele criterii: realizarea unor creaţii literare (poezie şi prozăcompuneri) şi plastice care să surprindă tematica evenimentului. La acestea, s-a adăugat un concurs de ghicitori, deoarece am pornit de la ideea că elevul, copilul în general, este o personalitate în devenire care se poate constitui în partener al propriei sale formări, la crearea unor comportamente individuale sănătoase, a unor atitudini pozitive faţă de sine şi de viaţă, care să ducă la o dezvoltare fizică şi psihică armonioasă.

Ideile au venit tot de la ei, astfel sarcina mea a fost doar una de îndrumare şi coordonare a acestora. Cei opt elevi sunt Săndulescu Gabriela Adriana, Popa Ionela Ancuţa, Popescu Mihăiţă Daniel, Ion Rebecca Gabriela, Cârstea Cristina Mădălina, Drăguţ Irina Nicoleta, Niţu Cristina şi Ene Mădălina, din clasa a VI-a D de la Liceul cu Program Sportiv- Slatina .

Mini – spectacolul ce a deschis seminarul organizat cu ocazia Campaniei Consiliului Europei de Combatere a Violenţei în Familie Împotriva Femeii a cuprins creaţii artistice cu mesaj pozitiv, optimist, transfigurate plastic, prin viziunea lor personală şi inocentă de a vedea şi percepe realităţile vieţii. De asemenea, creaţiile literare (proză şi poezii) s-au inspirat din viaţa de zi cu zi sau din cazuri întâlnite în comunitate.

Elevii participanţi au accentuat faptul că, cel mai important lucru este înţelegerea în familie, fenomen descris şi prezentat de aceştia după puterea lor de înţelegere. Faţă de alţi copii care nu au un climat familial plăcut manifestă compasiune, acceptându-i să se integreze în grupul lor . Bucuroşi că au avut posibilitatea de a –şi prezenta creaţiile lor plastice şi literare, dar mai ales că au primit diplome din partea organizatorilor, întorşi la şcoală au povestit şi celorlalţi colegi experienţa placută. De altfel, în urma acestei acţiuni, s-a simţit o atitudine pozitivă, mai înţeleaptă, mult mai activă, în sensul că elevii fuseseră implicaţi şi în alte activităţi precum:

• dramatizarea unei piese de teatru prezentată la Colegiul Naţional “Ion Minulescu” în cadrul concursului organizat de către Asociaţia “ Prietenii omului- umanism, cultură” cu tema „Cel mai bun scenariu pe teme HIV-SIDADroguri”,

• expoziţii de creaţii plastice în cadrul proiectului ” Soţii fără bărbat, copii fără tată”, finanţat de ARDC şi Fundaţia „Charles Stewart Mott”, campania cu prilejul zilei de 22 septembrie , Ziua Europei fără Maşini, acum şi-au manifestat dorinţa de a participa la cât mai multe activităţi de acest gen.

 

În prezent, elevii sunt implicaţi în acordul de parteneriat-voluntariat ”Şi noi suntem copii” din cadrul Strategiei de Acţiune Comunitară, urmărind astfel stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea abilităţilor copiilor prin activităţi recreative, imaginative, prin petrecerea în mod agreabil a timpului liber în scopul susţinerii pocesului de integrare socială şi dezvoltare educaţională.

Dat fiind faptul că reacţiile ulterioare au fost mai mult decât îmbucurătoare, aşteptăm invitaţia dumneavoastră şi cu alte prilejuri.

 

Sursa: http://www.asociatia-zamolxe.ro

Categories: Proiecte in derulare